PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Boekbesprekingen
Author(s): BOEVE, Lieven
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 4    Issue: 4   Date: december 1994   
Pages: 199-207
DOI: 10.2143/EPN.4.4.632445

Abstract :
C.A. VAN PEURSEN, Na het postmodernisme. Van metafysica tot filosofisch surrealisme. Kampen, Kok Agora — Kapellen, Pelckmans, 1994, 155 p.

Met 'Na het postmodernisme' mengt ook cultuurfilosoof C.A. van Peursen zich in de discussie omtrent de (post)moderniteit. In deze studie beoogt van Peursen niet alleen een voorstelling te bieden van wat het postmodernisme nu juist inhoudt en wat critici dit aanwrijven. Hij wil het postmoderne denken ook kaderen in het bredere geheel van de geschiedenis van de filosofie en meent er bovendien aanzetten in te vinden om opnieuw te filosoferen — ook al proclameerde het postmodernisme het einde van de filosofie. Van Peursen meent het project van de metafysica weer op de sporen te kunnen helpen door de lijnen die hij aantreft in het postmoderne denken door te trekken. We stellen hieronder eerst kort het boek voor, belichten vervolgens van Peursens opzet en besluiten met enige bedenkingen.

download article
3.227.249.234.