this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: 'Eine bewegliche Demonstration' en de A-tekst van het Wilhelmus
Author(s): HOFMAN, E.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 40    Issue: 3   Date: 1998   
Pages: 206-218
DOI: 10.2143/SDL.40.3.632429

Abstract :
In mijn boek Nieuw licht op het Wilhelmus en zijn dichters kwam ik tot de conclusie dat er twee verschillende teksten van het Wilhelmus bestaan moeten hebben. Allereerst is dat de A-tekst die ik als de oertekst van het prinsenlied beschouw en eind 1568 begin 1569 gedicht kan zijn en vervolgens de vanouds bekende tekst die — overgeleverd uit de geuzenliedboeken van 1577/78 en 1581 — ontstaan moet zijn uit een bewerking van de A-tekst, die in het voorjaar van 1572 tot stand gekomen kan zijn, de basistekst B. In mijn boek kwam ik tot de reconstructie van die A-tekst volgens de gegevens die een negentiende-eeuws handschrift verstrekt. Een winstpunt is dat het bestaan van deze A-tekst tot nog toe door iedereen is aanvaard.

Download article