this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: De koning van Navarra in de abele spelen
Author(s): VAN ANROOIJ, W. , SLEIDERINK, R.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 40    Issue: 3   Date: 1998   
Pages: 199-201
DOI: 10.2143/SDL.40.3.632427

Abstract :
In twee van de vier abele spelen —Gloriant en Lanseloet van Denemerken— wordt melding gemaakt van een coninc van Averne. In een eerder artikel in dit tijdschrift hebben we beargumenteerd dat de auteur hiermee doelde op de koning van Navarra en niet op een koning van Auvergne, zoals meestal wordt aangenomen. Op grond van uiteenlopende bronnen hebben we laten zien dat het Middelnederlandse Averne niet alleen betrekking kan hebben op Auvergne (in het huidige Frankrijk), maar ook op Navarra (in het huidige Spanje). In de abele spelen verdient de tweede interpretatie volgens ons de voorkeur, omdat Navarra in de Middeleeuwen een koninkrijk was, in tegenstelling tot Auvergne. Willem Kuiper reageerde hierop. Hij schaart zich achter de dubbele interpretatiemogelijkheid van Averne, maar vindt dat we bij onze identificatie van de coninc van Averne als koning van Navarra te veel zijn uitgegaan van onze twintigste-eeuwse logica.

Download article