PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Landbouworganisaties en sociale bewegingen in Kenia
Author(s): KARANJA, Mercy
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 15    Issue: 2   Date: juni 2005   
Pages: 132-135
DOI: 10.2143/EPN.15.2.583502

Abstract :
Gedurende de laatste tien jaar heeft de civiele maatschappij in de hele wereld een enorme opgang gemaakt, zowel in omvang en doelstellingen als in slagkracht. Ook haar actieterrein is veel breder geworden. Het globaliseringsproces, de toenemende bestuurlijke democratiseringstendensen, de uitgebreide telecommunicatiemogelijkheden en de economische integratie hebben daar veel toe bijgedragen. Wij kunnen dit illustreren aan de hand van het volgende voorbeeld. Het aantal ngo’s steeg van 6.000 in 1990 naar 26.000 in 1999. Ook op het gebied van ontwikkelingshulp zijn de organisaties van de civiele maatschappij wereldwijd belangrijke spelers geworden. Zo berichtte de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bijvoorbeeld dat de bijdragen die deze organisaties rond het einde van de jaren 1990 jaarlijks uit eigen middelen leverden, tussen 11 en 12 miljard US dollar bedroegen.

download article
3.209.80.87.