PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Pieterse, een vrouwennaam uit de dertiende eeuw
Author(s): SCHOONHEIM, T.
Journal: Naamkunde
Volume: 33    Issue: 1   Date: 2001   
Pages: 63-71
DOI: 10.2143/NK.33.1.583396

Abstract :
Hoewel het nergens in Het bureau expliciet vermeld wordt, zal elke lezer in de vermelde passage voorkomende namen Jansen en Pieterse als familienamen, meer bepaald als patroniemen opvatten.
Pieterse, a Woman's Name from the 13th Century
Although it is mentioned nowhere explicitly in Het Bureau, each reader will accept the names Jansen and Pieterse from the chosen abstract as family names, patronymics to be precise.

download article
54.198.246.164.