this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Een nieuw boek over de joods-christelijke dialoog
Author(s): POLLEFEYT, Didier
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 7    Issue: 2   Date: Juli 1997   
Pages: 106-110
DOI: 10.2143/EPN.7.2.563176

Abstract :
D. POLLEFEYT (red.), Jews and Christians: Rivals or Partners for the Kingdom of God? In Search of An Alternative for the Christian Theology of Substitution (Louvain Theological and Pastoral Monographs) Leuven, Peeters, 1997.

In zijn studie Projekt Weltethos toont de Zwitserse theoloog Hans K√ľng op overtuigende wijze aan hoe er geen wereldvrede mogelijk is zonder godsdienstvrede. Het is in die zin hoopgevend dat de eenentwintigste eeuw zich aankondigt als de eeuw van de interculturele ontmoeting en de interreligieuze dialoog. In de toenadering van de wereldgodsdiensten is de ontmoeting tussen jodendom en christendom vandaag ongetwijfeld reeds het verst gevorderd. In de toekomst zal de dialoog tussen joden en christenen wellicht functioneren als een inspirerend model voor andere interreligieuze ontmoetingen.

In het kader van het onderzoek binnen het Centrum voor Vredesethiek wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een publicatie over de grondslagen van dialoog tussen joden en christenen in een postmoderne, pluralistische wereldcontext.

Download article


18.206.92.240.