this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Economie en Ethiek: een opdrachtverklaring
Author(s): SCHOKKAERT, Erik
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 7    Issue: 2   Date: Juli 1997   
Pages: 101-105
DOI: 10.2143/EPN.7.2.563175

Abstract :
Het Centrum voor Economie en Ethiek van de KU Leuven bestaat tien jaar. Gedurende die tien jaar heeft de relatie tussen economie en ethiek veel aan actualiteit gewonnen. Steeds meer hoort men benadrukken dat beide onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Inderdaad hebben bijna alle maatschappelijke problemen op de één of andere wijze zowel economische als ethische aspecten. Ze zijn economisch van aard, omdat de oplossing ervan het gebruik vereist van schaarse middelen die dan niet meer voor andere waardevolle doeleinden kunnen worden aangewend. Ze zijn ook steeds fundamenteel ethisch, omdat ze ons tot waardegeladen keuzen dwingen en het dus essentieel is om die waarden te expliciteren en erover na te denken.

‘Economie en ethiek’ is in de mode. Het Centrum voor Economie en Ethiek zit in een intellectueel groeiende markt. Het wordt daarom niet minder belangrijk om nauwkeurig onze plaats te bepalen. Wat willen we doen? Wat kunnen we doen? Er dreigt reeds onmiddellijk verwarring te ontstaan omdat het woord ‘economie’ in het Nederlands twee betekenissen heeft. We gebruiken het in de eerste plaats om de economie als maatschappelijk (sub)systeem aan te duiden. We gebruiken het echter ook als we het hebben over de wetenschap die dat maatschappelijk subsysteem bestudeert.

In beide betekenissen is er een duidelijke band met de ethiek. Ik wil nu bondig beide aspecten in omgekeerde volgorde behandelen. Ik zal het dus eerst hebben over het academisch onderzoek rond economie en ethiek en vervolgens over de noodzakelijke maatschappelijke inzet en dienstverlening.

Download article


18.206.92.240.