this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Tien jaar centrum voor Economie en Ethiek
Author(s): BOUCKAERT, Luk
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 7    Issue: 2   Date: Juli 1997   
Pages: 98-100
DOI: 10.2143/EPN.7.2.563174

Abstract :
Het begin van iets nieuws is altijd moeilijk te situeren. Officieel werd het project tot oprichting van het centrum Economie en Ethiek goedgekeurd door de Academische Raad van de KU Leuven op 12 mei 1986 en door de Faculteitsraad ETEW op 26 mei 1986. Maar helemaal officieel werd het Centrum pas geïnstalleerd op 15 mei 1987, in de salons van de rector, tijdens een goed bijgewoonde persconferentie die bekroond werd met de ondertekening van een vierjarig contract door rector Roger Dillemans, Felix Michielssen voorzitter van de vzw Economie en Ethiek uit het bedrijfsleven en decaan Jacques Vander Eecken namens de faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen.

Zij waren echter veel meer dan de formele ondertekenaars van een contract. Zij hebben elk op hun manier met enthousiasme en overtuiging het Centrum voor Economie en Ethiek mee gesticht en in zijn eerste levensfase effectief, zowel geestelijk als financieel, ondersteund en geïntegreerd in de universiteit, de economische faculteit en in de praktijk van het economisch leven.

Download article


18.206.92.240.