this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Het eerste advies van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
Author(s):
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 7    Issue: 2   Date: Juli 1997   
Pages: 88-92
DOI: 10.2143/EPN.7.2.563172

Abstract :
Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bioethiek, opgericht in 1995, maar pas van start gegaan bij het begin van 1996, heeft over één der moeilijkste ethische problemen van het ogenblik haar eerste advies geformuleerd. Dit is een verrassing, want men had gedacht dat het Comité makkelijker over andere themata tot een afronding van haar werkzaamheden zou kunnen komen. Er werden in het jaar 1996 zes beperkte Commissies geïnstalleerd: over de biotechnologie, de geslachtskeuze, de euthanasie, de anonieme bevallingen, de werkzaamheden van de lokale ethische comités en de Europese Conventie Mensenrechten en Biogeneeskunde.

Over dit laatste werd tijdens de slotzitting van juli 1997 een tweede advies goedgekeurd. Hierop komen we later terug. De andere commissies zijn na herhaalde pogingen nog niet tot een consensus kunnen komen. Het welslagen van de beperkte Commissie nr. 3, die zich specifiek met euthanasie bezighield, kan men verklaren door een aantal factoren.

Download article


18.206.92.240.