this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Ethische discussie als dovemansgesprek
Author(s): VAN BORTEL, Paulus
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 7    Issue: 2   Date: Juli 1997   
Pages: 77-86
DOI: 10.2143/EPN.7.2.563170

Abstract :
Met deze bijdrage wil ik op een problematiek wijzen die te maken heeft met een ‘doofheid’ tussen de gesprekspartners. Een doofheid weliswaar, die discussie mogelijk maakt maar er niet door ongedaan kan worden gemaakt. Het gaat met andere woorden om een doofheid die niet op te heffen valt. Deze problematiek situeert zich nog vóór de vraag naar de concrete oplossing, zelfs nog vóór de vraag hoe men een uitweg kan vinden om uit de impasse van het dovemansgesprek te geraken. Met andere woorden, wil men de problematiek van de hier beoogde doofheid op het spoor komen dan moet de vraag naar de concrete oplossing (of de weg daartoe) eerst worden uitgesteld.

Dit uitstel betekent echter niet dat de problematiek van de onophefbare doofheid niet in een bepaalde verhouding zal staan tot het probleem van de concrete beslissing. Integendeel zou ik willen aantonen dat de problematiek dit probleem in een ander daglicht stelt. Op het eind van deze tekst zal ik de verhouding tussen de problematiek van de doofheid en het probleem van de concrete beslissing schetsen.

In een eerste stap analyseer ik de argumenten in de discussie over Anna om zo de doofheid van het dovemansgesprek scherper te stellen. In een tweede stap zal ik enkele overwegingen maken over hoe (gewoonlijk) gevolg wordt gegeven aan de vaststelling dat een discussie vastloopt in een dovemansgesprek. In een laatste stap zal ik nagaan wat het voor de gesprekspartners en voor (de status van) de concrete beslissing kan betekenen als beseft wordt dat de gesprekspartners elkaar in een zekere zin niet kùnnen horen.

Download article


18.206.92.240.