this issue
next article in this issue

Document Details :

Title: Woord vooraf
Author(s): PATTYN, Bart
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 7    Issue: 2   Date: Juli 1997   
Pages: 75-76
DOI: 10.2143/EPN.7.2.563169

Abstract :
In de populaire berichtgeving wordt voortdurend gesuggereerd dat maatschappelijk onbehagen moet worden beschouwd als een reactie op het gebrek aan competentie en verantwoordelijkheidszin waarmee onze samenleving wordt beheerd. Indien het voor burgers mogelijk zou zijn actiever te participeren in het democratisch besluitingsproces en indien de overheidsinstellingen correcter zouden worden bestuurd, zou veel van het actuele onbehagen verdwijnen. Deze populaire opvatting berust wellicht slechts op een halve waarheid. Het gevoel van onbehagen heeft ook te maken met een pijnlijk ontnuchteringsproces.

Download article


18.206.92.240.