PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Overwegingen van de K van VKW
Author(s): COLLIER, Dirk
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 8    Issue: 1   Date: Maart 1998   
Pages: 31-39
DOI: 10.2143/EPN.8.1.563150

Abstract :
In het vorig nummer van Ethische Perspectieven publiceerden we enkele teksten die werden voorgedragen tijdens het colloquium ‘Redt de ondernemer de samenleving?’ van 12 november 1997, een colloquium dat werd georganiseerd door het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden (VKW) in samenwerking met het Centrum voor Economie en Ethiek. Ook in dit nummer publiceren we een bijdrage die tijdens dat colloquium aan bod kwam. Het onderwerp van deze bijdrage is immers actueel nu de vraag naar de christelijke identiteit in tal van instellingen aan de orde is.

download article




100.24.122.117.