PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Woord vooraf
Author(s): PATTYN, Bart
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 8    Issue: 1   Date: Maart 1998   
Pages: 1-2
DOI: 10.2143/EPN.8.1.563146

Abstract :
Er komt wellicht geen oorlog in Irak. De bemiddeling van Kofi Annan werd omschreven als een succes. Het gevaar is echter niet geweken. Zelfs in het ideale geval dat alle Irakese massavernietigingswapens ontmanteld zouden kunnen worden, is Saddam in staat om ze opnieuw te produceren, want wat er vooral voor nodig is, is ‘know-how’ en die kan men, eens verworven, moeilijk wegnemen.

Het bizarre van de hele geschiedenis is dat het Westen er zelf heeft toe bijgedragen dat Irak die know-how kon verwerven. Het is onaangenaam om vast te stellen maar de acute problemen in het Golf-gebied zijn inderdaad niet op rekening te schrijven van één gehate dictator en zijn wrede extremistische vazallen. Ze staan ook op de rekening van al diegenen die mede verantwoordelijk waren voor de politieke beslissingen ingegeven uit vrees voor het islamitische reveil in Iran en van al diegenen die gretig zijn ingegaan op de lucratieve militaire bestellingen die daar op zijn gevolgd.

Het is een tragisch feit dat ellende een gerechtvaardigd middel kan zijn om grotere ellende in te dijken, maar als het zo ver komt, is het niet de schuld van enkelingen.

Wat bij het overdenken van de problemen in de Golf ook niet uit het oog mag worden verloren, is hoe wreed oorlog is. Dat lijkt een evidentie, maar dat is het jammer genoeg niet.

download article
100.24.122.117.