this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Ethische dimensies van de sociale economie
Author(s): VANDEVELDE, Toon
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 8    Issue: 2   Date: Juni 1998   
Pages: 116-120
DOI: 10.2143/EPN.8.2.563144

Abstract :
Lezing naar aanleiding van de uitreiking van de Provinciale Prijzen Welzijns- en Gezondheidszorg 1997 door de Provincie West-Vlaanderen (6 juni 1998)

In de meest brede zin kan sociale economie worden gedefinieerd als die sector van de economie waar niet wordt gewerkt voor de winst van de kapitaalverschaffers. Mutualiteiten, coöperatieven, liefdadigheidsinstellingen en de meest diverse vzw.’s uit de sociale en culturele sector behoren daartoe. Hier zal ik echter spreken over de sociale economie in een meer specifieke betekenis, namelijk als de verzameling van projecten die gericht zijn op de tewerkstelling van ‘kansarmen’, mensen die op de reguliere arbeidsmarkt weinig kans hebben op een job, hetzij omdat er een overaanbod is van arbeidskrachten met dezelfde kwalificaties, hetzij omdat het rendement van sommigen niet aan de verwachtingen van de werkgevers beantwoordt.

Download article