this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Waarachtig pluralisme?
Subtitle: Het verhaal van een mediagebeuren
Author(s): SCHOTSMANS, Paul
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 8    Issue: 2   Date: Juni 1998   
Pages: 94-98
DOI: 10.2143/EPN.8.2.563140

Abstract :
Op een goede maandagochtend, midden in een journalistieke komkommertijd, voordat bij de ontsnapping van Dutroux een ware media-heisa ontstond, werd de achteloze luisteraar van Radio 1 in ‘Voor de Dag’ geconfronteerd met de inhoud van het ethisch contract dat de Socialistische Partij van Vlaanderen voorstelt aan zijn leden en aan de burgers. Het congres was nog veraf — het was toen maart en het congres zou volgen in mei — maar toch was reeds een vooraanstaande vertegenwoordiger van de partij present in de studio om dit ethisch contract toe te lichten. Journalistieke onafhankelijkheid impliceert blijkbaar niet alleen dat men het verloop van gebeurtenissen bespreekt, maar ook dat men dat verloop mag beinvloeden.

Zoals Herman Nys in de voorgaande bijdrage aangeeft, vormt niet zozeer de inhoud van dit ‘ethisch contract’ een probleem — het is goed voor een pluralistische samenleving dat politieke partijen hun visie bekend maken — maar wel wat er in de marge van deze voorstelling is gebeurd. Men eiste onmiddellijk dat de Commissies voor Medische Ethiek in alle ziekenhuizen pluralistisch zouden zijn samen gesteld.

Download article