this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Ethische commissies
Subtitle: Polarisering of consensus?
Author(s): NYS, Herman
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 8    Issue: 2   Date: Juni 1998   
Pages: 93-94
DOI: 10.2143/EPN.8.2.563139

Abstract :
De SP heeft haar visie op de belangrijkste hedendaagse bio-ethische thema’s bekend gemaakt in een document getiteld: ‘Over waardig leven en sterven’. Het past in de serie ‘contracten’ waarmee deze partij een (lange) aanloop neemt tot de volgende parlementsverkiezingen. Toch is het geen klassiek verkiezingsprogramma. Het is veeleer een discussietekst die soms heel stellig maar dikwijls ook heel aarzelend is geformuleerd. Men hoeft het niet met alles eens te zijn om te erkennen dat hier een ernstige poging werd ondernomen om de bio-ethische problemen te benaderen vanuit een respectvolle houding ten opzichte van andere levensbeschouwingenen vanuit een streven naar consensus.. De SP verdient daarvoor alle lof. Hopelijk krijgt dit initiatief navolging bij andere politieke partijen.

Download article