PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het geknakte riet niet breken
Subtitle: Ethische reflecties rond prenatale diagnostiek en selectieve abortus
Author(s): LOOTS, Carlo
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 8    Issue: 3   Date: Oktober 1998   
Pages: 239-244
DOI: 10.2143/EPN.8.3.563128

Abstract :
In het proefschrift hebben we getracht de argumenten voor en tegen selectieve abortus na een positieve prenatale diagnose in kaart te brengen.

We onderscheiden een vijftal inhoudelijke invalshoeken: het statuut en de beschermwaardigheid van het ongeboren leven, biomedische argumenten, maatschappelijke belangen, de familiale belasting en het kwaliteit-van-leven-argument. Elk argument kent zijn voor- en tegenstanders.

download article
3.85.214.0.