PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Christelijke solidariteit in de geseculariseerde samenleving
Author(s): VAN GERWEN, Jef
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 8    Issue: 3   Date: Oktober 1998   
Pages: 221-231
DOI: 10.2143/EPN.8.3.563126

Abstract :
Ik was aanvankelijk van plan om me in deze complexe materie van ziekenfondsen, ziekteverzekering en gezondheidzorg afzijdig te houden van politieke en economische analyses, om de aandacht toe te spitsen op de levensbeschouwelijke factor (de rol van de christelijke zingeving) en de evolutie die deze doormaakt. De term ‘secularisatie’ komt dan dadelijk voor ogen om deze evolutie te schetsen: privatisering van het geloofsleven, onzekerheid en pluralisme van opvattingen op het individuele vlak, en op het institutionele vlak scheiding van kerk en staat, ontvoogding van verschillende maatschappelijke instituties, zoals gezondheidszorg, van kerkelijke controle en uniforme zingeving.

download article
34.204.171.108.