PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De betekenis van 'christelijk' in het moderne middenveld
Author(s): DRAULANS, Veerle
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 8    Issue: 3   Date: Oktober 1998   
Pages: 198-209
DOI: 10.2143/EPN.8.3.563124

Abstract :
In deze bijdrage wordt eerst het concept ‘maatschappelijk middenveld’ verhelderd. Daarna wordt de vraag gesteld naar de maatschappelijke betekenis van het middenveld voor het functioneren van een democratie (par.2). Een derde paragraaf geeft aan op welke wijze maatschappelijke middenveldorganisaties aan ethische zelfreflectie kunnen doen. Vanaf de vierde paragraaf is zeer expliciet de vraag betreffende maatschappelijk engagement van christenen aan de orde. Op welke wijze kunnen christenen hun zorg voor de polis concretiseren? Aangetoond wordt dat een funderend mens- en wereldbeeld van bijzonder belang is (par. 5) alsook op welke wijze een bepaald mensbeeld en bepaalde grondoriëntaties verbonden kunnen worden (par. 6).

De consequenties van deze analyse voor het handelen van christenen die zich bewegen op het maatschappelijk middenveld worden aangegeven in par. 7 en gekarakteriseerd als ‘levend tussen specificiteit en aspecificiteit’. Tenslotte wordt in een laatste paragraaf bondig gereflecteerd over een debat dat in theologische kringen geregeld gevoerd wordt, met als inzet de vraag of christenen niet als contrastgemeenschappen in de samenleving actief behoren te zijn.

download article
34.204.191.31.