PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Zorg op maat van de deugd
Author(s): VAN TONGEREN, Paul
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 8    Issue: 3   Date: Oktober 1998   
Pages: 165-173
DOI: 10.2143/EPN.8.3.563121

Abstract :
De uitdrukking ‘zorg op maat’ is in Nederland in zeer korte tijd merkwaardig sterk ingeburgerd. Iedereen kent de uitdrukking en velen gebruiken haar. Wie echter hulpverleners of managers uit de zorgsector — of zichzelf — de vraag stelt, wat die leuze eigenlijk betekent, zal vaak de bekende mond vol tanden zien en een hoop gestuntel horen. De uitdrukking staat weliswaar voor een programma waarvan men wel weet dat het nog uitgevoerd moet worden, maar ze kondigt dat aan in het triomfantelijk vertrouwen dat zorgaanbod en zorgbehoefte naadloos op elkaar kunnen aansluiten.

Wie kijkt naar de praktijk van de zorg, en naar de wijze waarop de zorgsector in Nederland zich ontwikkelt, wordt minder optimistisch gestemd. In september heeft bisschop Muskens van die ontwikkelingen een scherp en schrijnend beeld geschetst onder de titel: ‘Stop de verarming van de zorg’. Ik zal die behartigenswaardige kritiek hier niet herhalen. In plaats daarvan zal ik de vraag stellen of vanuit de deugd-ethiek een constructieve bijdrage geleverd kan worden aan het denken over een maatvolle, passende zorg. Die benadering mag verbazing wekken, maar is minder vreemd dan ze lijkt. Het begrip ‘maat’ heeft immers een belangrijke geschiedenis in de traditie van de deugd-ethiek.

download article
34.204.171.108.