PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Te radicale techniek-kritiek
Author(s): GRUPPELAAR, J.
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 5    Issue: 4   Date: December 1995   
Pages: 189-191
DOI: 10.2143/EPN.5.4.556616

Abstract :
In een wereld van eigen makelij behandel ik de aard en geldigheid van wat ik -onder verwijzing naar het oud-Hollands religieus dispuut van de Rekkelijken en de Preciezen (Remonstranten versus Contra-remonstranten) terzaker de verhouding van geloof en genade- de precieze techniek-kritiek heb genoemd. De rekkelijke techniek-kritiek vestigt de aandacht op de reparabiliteit van de techniek. Deze kritiek wijst op allerhande feilen, mislukkingen, ongelukken, maar als agenda voor verbeteringen, vervangingen en vernieuwingen. De precieze techniek-kritiek, die ik met name bij Martin Heidegger meen te hebben aangetroffen, richt zich echter tegen de maakbaarheidsidee als zodanig.

download article
3.209.80.87.