PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Voorbij homogeneïsme en relativisme
Author(s): POLLEFEYT, D.
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 5    Issue: 4   Date: December 1995   
Pages: 181-188
DOI: 10.2143/EPN.5.4.556615

Abstract :
Met de term 'antiracisme' worden de huidige maatschappelijke pogingen benoemd om het racisme als sociaal verschijnsel te bestrijden. In hun laatste studie Antiracisme hebben Blommaert en Verschueren dit antiracisme aan een ongemeen harde kritiek onderworpen. De stellingname die zij in dit boek ontwikkelen is uitermate provocerend en vormt voor ieder die iin onze samenleving in theorie en praktijk betrokken is op het thema van geweld en onverdraagzaamheid zonder meer een verplicht stuk literatuur. De twee Antwerpse linguïsten stellen vooral de actuele tendens onder kritiek om racismebestrijding te reduceren tot een strijd tegen extreem-rechtse partijen en ideeën. Door het racistisch gevaar enkel en alleen in extreem-rechtse hoek te lokaliseren, praat de samenleving als geheel zichzelf gemakkelijk een goed geweten aan. Zo bestaat in Vlaanderen het risico dat racisme gelijkgested wordt met het Vlaams Blok, en dat al wie hun versie van racisme afzweert, zichzelf volledig vrij van racistische smetten kan wanen. Individuen en organisaties die uitgaan van het apriori dat onze samenleving als systeem geen racisme bevat en dat enkel een groep marginale afwijkelingen voor racisme zorgen, versmallen niet alleen het begrip 'racisme' tot haar meest extreme (criminele) manifestaties, maar verbergen èn legitimeren daarmee op hetzelfde moment andere, minder in het oog springende, maar daarom niet minder ernstige vormen van feitelijk racisme.

download article
34.204.171.108.