PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Euthanasiedebat
Subtitle: Enkele ethische bedenkingen
Author(s): SCHOTSMANS, P.
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 5    Issue: 4   Date: December 1995   
Pages: 171-172
DOI: 10.2143/EPN.5.4.556612

Abstract :
De federale minister van volksgezondheid, Marcel Colla, heeft door zijn verklaring over het overlijden van zijn moeder (en de door hem aan de artsen gestelde vraag dit overlijden te bespoedigen, waarvan dan achteraf bleek dat hij niet wist wat de arts met deze vraag had gedaan) het euthanasiedebat gedurende één week aan de top van de politieke agenda weten te plaatsen. De wijze waarop de media dit debat hebben aangepakt, heeft bij velen de indruk doen ontstaan dat er een grote verdeeldheid bestaat omtrent dit thema en dat we naar een nieuwe polarisatie -zoals met het abortusdebat- evolueren.

download article
35.175.191.72.