PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Paradigma en paradox
Subtitle: René Girard en de mimetische hypothese in de anthropologie
Author(s): VAN COILLIE, G.
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 5    Issue: 4   Date: December 1995   
Pages: 151-162
DOI: 10.2143/EPN.5.4.556610

Abstract :
De laatste tijd is de aandacht voor het werk van René Girard toegenomen. Dat komt wellicht omdat deze filosoof het waarom van conflicten in Europa tussen minderheden, nationalistische groeperingen en migranten beter doet begrijpen. Zo wordt in dit verband vaak verwezen naar Girards opvattingen over het zondebokmechanisme. Misschien is de belangstelling voor Girard ook verbonden met de actuele interesse voor eligieuze thema's die in het werk van deze auteur op een verrassende manier een centrale plaats innemen.

download article
34.204.171.108.