PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Woord vooraf
Subtitle: Interdisciplinariteit
Author(s): PATTYN, B.
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 5    Issue: 4   Date: December 1995   
Pages: 149-150
DOI: 10.2143/EPN.5.4.556609

Abstract :
Sinds 1 november 1995 is voormalig rector Roger Dillemans de voorzitter van het 'Overlegcentrum voor Christelijke Ethiek'. Mgr. Guido Maertens, die sinds de stichting de leiding van het 'Overlegcentrum' waarnam, is thans ere-voorzitter. Op die manier blijft het vertrouwen dat uitging van Mgr. Maertens' grote morele persoonlijkheid ib ger 'Overlegcentrum' bewaard.

download article
35.175.180.108.