PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Ethisch ondernemerschap: een oplossing?
Author(s): BOUCKAERT, Luk
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 6    Issue: 3   Date: Oktober 1996   
Pages: 139-146
DOI: 10.2143/EPN.6.3.556575

Abstract :
Ter gelegenheid van de oprichting van het 'Vlaams Sociaal-Economisch Forum' door het Vlaams Ministerie van Tewerkstelling werd een studiedag georganiseerd te Elewijt op 26 september, 1996. Het thema was 'Werken met laaggeschoolden werkt'. De bedoeling was de vele diensten en initiatieven op dat vlak beter op elkaar af te stemmen en ondernemingen te sensibiliseren voor de integratie van laaggeschoolden. De Minister kondigde bij deze gelegenheid ook de oprichting aan van een 'Vlaams Instituut voor Sociale Economie'. Prof. Luk Bouckaet (Centrum Economie en Ethiek) werd gevraagd een inleidend referaat te geven met als titel 'Ethisch ondernemerschap: een oplossing?'

download article
3.93.75.242.