PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Hoe overleven we de ethiek?
Subtitle: De universiteit als waardenvormende gemeenschap
Author(s): SCHOTSMANS, Paul
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 6    Issue: 3   Date: Oktober 1996   
Pages: 132-137
DOI: 10.2143/EPN.6.3.556573

Abstract :
De meesten onder u zijn ongetwijfeld vertrouwd met het werk van Herman De Dijn: Hoe overleven we de vrijheid? Het zal u dan ook niet zijn ontgaan dat de titel van deze bijdrage analoog is met de titel van de essaybundel van De Dijn. De negatieve connotatie die De Dijn in Hoe overleven we de vrijheid/i> laat doorklinken met betrekking tot het actuele vrijheidsbegrip, geldt mijns inziens ook ten aanzien van de gangbare ethiek. Waar De Dijn schrijft: 'hoe overstijgen we een vrijheid die louter negatief blijkt, die niet bekwaan is een positieve zin te bieden aan het individuele en collectieve leven?' vragen wij ons af: 'hoe overstijgen we een ethiek die louter sensatiegericht blijft, of die zich wil innestelen in een strikt procedurele functionering, en die om die reden niet in staat is de harten vna de mensen te beroeren, laat staan de mensen te brengen tot een ethisch doordrongen gedrag? Hoe overschrijden we een ethiek die niet bekwaam lijkt te zijn een positieve zin te bieden aan het menselijk bestaan , die altijd maar weer de revolutie van de technologie achterna lijkt te hollen, die verstard zit in procedurale debatten, maar de ziel van de professie niet weet te raken?' Misschien zijn dit voor velen onder u wonderlijke vragen, zeker als ze uit de mond van een ethicus komen.

download article
35.175.180.108.