PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Mensbeeld en zorgverlening
Author(s): ANCKAERT, Luc
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 6    Issue: 3   Date: Oktober 1996   
Pages: 126-131
DOI: 10.2143/EPN.6.3.556572

Abstract :
In de concrete praktijk van de zorgverlening gaat men, of men dat nu wil of niet, altijd uit van een bepaalde visie op de mens, een visie die men zelden of ongaarne uitdrukkelijk aan de orde stelt. Nochtans, de hervormingen in hogescholen voor verpleegkundig onderwijs maken de vraag naar het achterliggend mensbeeld van concrete verpleegkundige praktijk acuut. Zorgvelening is immers meer dan de reparatie van de slecht functionerende raderen van de lichamelijke machinerie. De (ver)zorgende praktijk wordt gedragen door verpleegkundige theorieën die op hun beurt worden gedragen door mensvisies. In deze bijdrage schets ik de contouren van een mensvisie die relevant kan zijn voor de verpleegkundige theorie en praktijk.

download article
18.205.60.226.