PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: European Ethics Network
Author(s): VERSTRAETEN, Johan
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 6    Issue: 3   Date: Oktober 1996   
Pages: 113-114
DOI: 10.2143/EPN.6.3.556570

Abstract :
Van 26-28 september werd te Leuven het eerste jaarlijks congres gehouden van het nieuwe European Ethics Network. Dit netwerk -een initiatief van ere-rector Michel Falise (Université Catholique Lille)- was oorspronkelijk een samenwerkingsverband van ethici en centra voor ethiek van 40 Coimbra en FUCE universiteiten (de groepering van respectievelijk de oudste Europese universiteiten en van de katholieke universiteiten). Het is thans rechtstreeks of onrechtstreeks (via deelnemende associaties en netwerken) uitgegroeid tot een netwerk van ethici en centra voor ethiek uit alle landen van de Europese Unie welke verbonden zijn aan universiteiten of hogere opleidingsinstituten voor ingenieurs. Het wordt sedert augustus officieel erkend en betoelaagd als thematisch netwerk in het kader van het Socrates programma van de Europese Commissie.

download article
18.205.60.226.