PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: PLOO-ethiek
Subtitle: Overlegplatform docenten ethiek en deontologie van de associatie K.U.Leuven
Author(s): PATTYN, Bart
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 14    Issue: 4   Date: december 2004   
Pages: 429-430
DOI: 10.2143/EPN.14.4.516918

Abstract :
In het kader van de Associatie K.U.Leuven werd een Werkgroep Levensbeschouwelijk Profiel (WLP) opgericht, die erover moet waken dat de Associatie K.U. Leuven haar identiteit op een doordachte wijze profileert.

Binnen deze WLP functioneert – naast een werkgroep RZL en een werkgroep Filosofie – een werkgroep PLOO-Ethiek (waarbij 'PLOO' staat voor Platform Levensbeschouwelijk Onderwijs en Onderzoek).

De bedoeling is dat de verschillende werkgroepen niet alleen gemeenschappelijk de verdediging van de levensbeschouwelijke vakken in het universitaire curriculum op zich nemen, maar ook een overlegplatform vormen ter coördinatie en stimulering van i.c. de opleidingsonderdelen ethiek/deontologie.

download article
34.204.191.31.