PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Voedsel als uitdrukking van een levenswijze?
Subtitle: Een sociologische benadering
Author(s): DAGEVOS, Hans
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 14    Issue: 4   Date: december 2004   
Pages: 413-428
DOI: 10.2143/EPN.14.4.516917

Abstract :
De vraagkant van voedingsland is lang een ondergeschoven kindje geweest voor sociologen. Het was veeleer de productiekant van het sociale en economische reilen en zeilen dat in het middelpunt van de belangstelling stond. Vooral de productiefactor arbeid trok de aandacht met de concentratie op arbeidsdeling, arbeidsverhoudingen en de maatschappelijke implicaties ervan.

Inmiddels ligt voor een belangrijke groep onderzoekers uit de sociale disciplines het zwaartepunt van hun interesse eerder op consumptie dan productie. De tijdgeest die waait, schept ruimte voor het problematiseren van en theoretiseren over consumptie. Consumeren als vitale kracht binnen moderne markten en maatschappijen heeft consumenten tot spilfiguren in het sociaal-economische bestel gemaakt.

Met de prominenter wordende plaats van consumeren kan een negatie of bagatellisering van consumptie door het sociaal-wetenschappelijk onderzoek alleen voortduren op straffe van het loszingen van de realiteit.

download article
3.81.29.254.