PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De individuele mens-dierrelatie
Subtitle: Dood en ziekte als discriminant voor de waarde van een dier
Author(s): LIPS, Dirk , AERTS, Stefan , DECUYPERE, Eddy , DELEZIE, Evelyne , EVERS, Johan , KADAPLACKAL, Francis , VAN OUTRYVE, Jacques , DE TAVERNIER, Johan
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 14    Issue: 4   Date: december 2004   
Pages: 406-412
DOI: 10.2143/EPN.14.4.516916

Abstract :
In dit artikel geven de auteurs een overzicht van de meest voorkomende soorten relaties die mensen vandaag met dieren hebben. De tweedeling in de relatievorming mens-dier die De Meester maakte tussen nutsdieren en gezelschapsdieren, nl. de context van de dood van het dier als discriminatoir element, is volgens de auteurs veel te rudimentair om het hele veld te bestrijken van de verschillende relaties die we kunnen onderscheiden bij de mens-dierrelaties.

Zij suggereren als bijkomende parameter voor de waarde die aan de dieren wordt gehecht, de mate waarin iemand financieel een inspanning wil doen voor de verzorging en diergeneeskundige behandeling van een dier.

Waar De Meester het enkel heeft over gedomesticeerde dieren, onderscheiden de auteurs ook een aantal groepen niet-gedomesticeerde dieren die in de dierenwelzijns- en dierenrechtendiscussie ook meer en meer aan belang winnen.

download article
3.209.80.87.