PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Jeugdcriminologie en culturele ruimten
Author(s): WALGRAVE, L.
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 14    Issue: 3   Date: September 2004   
Pages: 245-247
DOI: 10.2143/EPN.14.3.504995

Abstract :
Ook de criminologie, waarin men stoot op duidelijke verbanden tussen deviant gedrag en het behoren tot specifieke subculturen, kan het beeld over de betekenis en de impact van ‘culturele ruimten’ helpen verscherpen.

Volgens Lode Walgrave doen we er inderdaad goed aan naast sociaal-economische variabelen ook culturele variabelen in ons onderzoek te betrekken. De culturele mentaliteitswijziging van de laatste dertig jaar heeft ook een belangrijke invloed gehad op de manier waarop strafrecht wordt geïnterpreteerd.

In plaats van strafrecht te beschouwen als veruitwendiging van de gangbare morele opvattingen in een samenleving, werd het de voorbije jaren vaak beschouwd als een onderdrukkend controlesysteem. Veel criminologen zijn niet gelukkig met die ontwikkeling en zoeken naar nieuwe ethische ijkpunten.

download article
34.204.191.31.