PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Woord vooraf
Subtitle: Origineel zijn zoals dat volgens de groep hoort
Author(s): PATTYN, B.
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 14    Issue: 3   Date: September 2004   
Pages: 223-225
DOI: 10.2143/EPN.14.3.504990

Abstract :
Het Overlegcentrum voor Ethiek coördineert een interdisciplinair en interuniversitair onderzoeksproject 'Culturele ruimten, waardepatronen en levensstijlen'. Het betreft onderzoek dat de diagnose over wat zich in onze samenleving voordoet op ideologisch en moreel vlak moet verscherpen. Er bestaan reeds gegevens over dit onderwerp, maar die zijn heterogeen en nauwelijks op elkaar afgestemd. De meerwaarde van dit project bestaat erin daar verandering in te brengen. In dit nummer stellen collega's uit verschillende disciplines elk hun eigen invalshoek voor.

download article
3.227.249.234.