this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Matigheid en Milieuzorg
Author(s): VAN TONGEREN, Paul
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 12    Issue: 3-4   Date: september-december 2002   
Pages: 232-243
DOI: 10.2143/EPN.12.3.504157

Abstract :
n deze bijdrage bespreek ik de vraag of de klassieke deugdethiek, en met name de deugd van de matigheid daarin, nog van betekenis kan zijn voor een van de grote problemen van onze tijd: de problematiek van het milieu. Kan de de deugd van de matigheid een zinnige bijdrage kan leveren aan het milieu-ethisch debat?

Ik bespreek die vraag in drie stappen: allereerst geef ik een typologie van de meest gebruikte ethische argumenten inzake de milieuproblematiek. Vervolgens problematiseer ik die typen van argumentatie. Ten derde introduceer ik de deugdethiek en de deugd van de matigheid om te bezien wat die in de voorgestelde problematiek kunnen betekenen.

Download article


3.238.134.157.