this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Spiritualiteit als publieke zaak
Author(s): BOUCKAERT, Luk
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 12    Issue: 3-4   Date: september-december 2002   
Pages: 210-222
DOI: 10.2143/EPN.12.3.504155

Abstract :
Het is genoegzaam bekend hoe Levinas de oorsprong van de ethiek niet situeert in de vrijheid en gelijkheid van mensen maar in een sociale en morele betrokkenheid die aan de menselijke keuzevrijheid voorafgaat. Ethiek begint voor Levinas met het besef van een niet zelfgekozen verplichting. Ik ben ongevraagd verantwoordelijk voor de Ander die mijn vrijheid opvordert. De Ander is niet mijn gelijke maar heeft morele voorrang op het Zelf.

Dit Levinasiaans standpunt staat haaks op wat vandaag in de publieke ruimte geldt als maatstaf voor een ethisch argument, met name de erkenning van autonomie en gelijke rechten. Is er een brug te slaan tussen het publieke, ethisch correcte denken en het verhaal van Levinas over de vreemde, altruïstische oorsprong van de moraal? Is het wenselijk en mogelijk dat een ethiek die verwijst naar iets dat de autonomie van de mens radicaal overstijgt, ook in de publieke ruimte een stem en een betekenis krijgt?

Download article


3.238.134.157.