this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Kanttekeningen bij enkele recente ontwikkelingen op internationaal en Belgisch vlak inzake kinderarbeid
Author(s): VANDAELE, Ann
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 12    Issue: 1   Date: maart 2002   
Pages: 57-62
DOI: 10.2143/EPN.12.1.504133

Abstract :
Op 17 juni 1999 keurde de Internationale Arbeidsorganisatie (hierna afgekort IAO) IAO-Verdrag nr. 182 betreffende het verbod van de ergste vormen van kinderarbeid goed (hierna afgekort Verdrag nr. 182). Het verdrag wordt op een ongezien tempo geratificeerd en ook in België ligt het, bij het schrijven van deze kanttekening, ter ratificatie voor aan de Koning. Het verbod op kinderarbeid is niet alleen een belangrijk internationaal initiatief, maar ook een nationaal thema. Minstens twee teksten die onder meer handelen over de problematiek van kinderarbeid, liggen in het parlement ter behandeling.

Naar aanleiding hiervan organiseerde het Instituut voor Internationaal Recht van de K.U.Leuven, in samenwerking met de Leuvense partner van het Onderzoeksproject ‘Kinderrechten als mensenrechten’ op 18 december 2001 een workshop, onder voorzitterschap van professor Jan Wouters.

De jongste jaren kende de wetenschappelijke literatuur over kinderarbeid, evenredig met de groeiende media-aandacht, een ongekende vlucht in verschillende disciplines. Een interdisciplinaire benadering van de problematiek was dan ook het uitgangspunt van de workshop.

Download article