PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Business Ethics in the Information and Communication Society
Subtitle: Verslag van de '14th Annual EBEN Conference
Author(s): CLUDTS, Stephan
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 11    Issue: 3   Date: september 2001   
Pages: 185-187
DOI: 10.2143/EPN.11.3.504107

Abstract :
Meer dan drie honderd academici en bedrijfsmensen zijn begin september bijeengekomen in Valencia om het jaarlijkse congres van het European Business Ethics Network bij te wonen.

Amartya Sen (Trinity College, Cambridge) heeft als allereerste spreker de grote lijnen van het congres geschetst. De vraag die in zijn pleidooi centraal stond was de volgende: hoe kan bedrijfsethiek bijdragen tot economische ontwikkeling? Opvallend was dat hij in zijn betoog niet expliciet heeft verwezen naar de informatie- en communicatiemaatschappij, nochtans het hoofdthema van het congres.

Het was echter duidelijk dat de concepten die traditioneel door bedrijfsethici worden gehanteerd – reputatie, efficiëntie, integriteit, enzovoort – in de internationale context niet kunnen gedacht worden zonder de nodige transparantie, die door middel van de verbeterde informatietechnologie en toegenomen communicatie dagelijks toeneemt. Even duidelijk was dat bedrijven volgens Sen een (gedeeltelijke) verantwoordelijkheid moeten dragen om ontwikkeling te realiseren. Die evidentie bereikt ons eveneens dagelijks via alle mogelijke communicatiekanalen.

Daarmee heeft Sen onrechtstreeks licht geworpen op beide zijden van de zogenaamde informatiemaatschappij: de problemen die zich in het kader van die informatiemaatschappij stellen (met name als gevolg van het toenemende belang van informatie- en communicatiebedrijven), en de problemen die zich voordoen aan de grenzen van die maatschappij (met name de grens tussen ontwikkelde en ontwikkelende wereld).

download article
34.204.191.31.