PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen pleit voor een palliatieve filter in de euthanasieprocedure
Author(s): BROECKAERT, Bert
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 11    Issue: 3   Date: september 2001   
Pages: 171-176
DOI: 10.2143/EPN.11.3.504104

Abstract :
Op 20 maart 2001 werd het euthanasiewetsvoorstel van de meerderheidspartijen, samen met een wetsvoorstel over palliatieve zorg, goedgekeurd door de Verenigde Commissies voor Justitie en Sociale Aangelegenheden. Op initiatief van de Senaatsvoorzitter werd het euthanasiewetsvoorstel intussen doorgestuurd naar de Raad Van State, voor een spoedadvies. In zijn advies (2 juli 2001) stelt de Raad Van State uitdrukkelijk dat het euthanasiewetsvoorstel niet in strijd is met artikel 2 van het Europees Verdrag over de Rechten van de Mens (EVRM) en artikel 6 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten (IVBPR), artikels die handelen over het door de wet beschermde recht op leven. Wat betreft het euthanasievoorstel beperkt de Raad van State zich tot detailkritiek.

In de bespreking van het wetsvoorstel over palliatieve zorg is de toon heel anders: hier toont de Raad Van State zich bijzonder kritisch. Vragen worden onder meer gesteld bij de vaagheid van de term palliatieve zorg, bij gecontroleerde sedatie en bij de federale bevoegdheid wat betreft de palliatieve zorg. Na het zomerreces is het nu (van 23 tot 25 oktober 2001) aan de plenaire vergadering van de Senaat om zich over het euthanasiewetsvoorstel uit te spreken.

Met de onderstaande tekst (26 september 2001) wil de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen haar voorstel om in de euthanasieprocedure een palliatieve filter in te bouwen nogmaals onder de aandacht van de Senatoren brengen.

download article
34.204.191.31.