PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Tragedie en ethiek
Author(s): VAN GERWEN, Jef
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 10    Issue: 4   Date: december 2000   
Pages: 283-287
DOI: 10.2143/EPN.10.4.504082

Abstract :
De komende jaren zal de onderzoeksgroep `ethiek' van UFSIA samenwerken rond het project “Tragedie en ethiek. Actualisering van de ethische componenten van tragische keuzes op basis van het werk van Martha Nussbaum”. Promotoren zijn Jef Van Gerwen, Johan Taels en Wim Lemmens. Gezien het multidisciplinaire karakter van het onderwerp zal de medewerking van collega's uit filosofie, klassiek filologie en literatuurwetenschappen zeker gewenst zijn. Bij dit project hoort uiteraard een omschrijving van de probleemstelling en de initiële presupposities voor verder onderzoek. Deze zullen we hier kort weergeven. Eerst omschrijven we de algemene probleemstelling in het kader van de huidige moraalfilosofie. Op de tweede plaats expliciteren we hoe een lectuur van de griekse tragedies, in het spoor van M. Nussbaum en A. Macintyre, licht kan werpen op deze probleemstelling. Tenslotte geven we enkele aanduidingen over de actualisering van de ethische componenten van deze tragische conflicten.

download article
34.204.191.31.