PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Kanttekeningen bij VN-vredesoperaties
Author(s): NAERT, Frederik
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 10    Issue: 4   Date: december 2000   
Pages: 276-282
DOI: 10.2143/EPN.10.4.504081

Abstract :
VN-vredesoperaties roepen bij velen dramatische beelden op: vermoorde para's in Ruanda, Nederlandse militairen die machteloos toezagen op de val van Srebrenica, gegijzelde blauwhelmen in Bosnië en Sierra Leone, ¼ De conclusie lijkt voor de hand te liggen: het gaat bijzonder slecht met VN-vredesoperaties. Ook de VN beseft dat. Daarom heeft zij een aantal studies doen uitvoeren naar wat er misliep/loopt. Deze studies leidden in 1999 tot lijvige, kritische en verrassend openhartige rapporten over de gebeurtenissen in Ruanda en in en rond Srebrenica.
In augustus 2000 werd een derde belangrijk rapport publiek gemaakt: het Report of the Panel on United Nations Peace Operations (ook wel rapport Brahimi genoemd, naar de voorzitter van het panel). Dit rapport doet aanbevelingen over hoe VN-vredesmissies er wel zouden moeten uitzien en heeft al heel wat reacties teweeggebracht. Reden genoeg voor het Instituut voor Internationaal Recht van de K.U.Leuven om aan dit rapport een rondetafelseminar te wijden met enkele eminente deskundigen, onder het voorzitterschap van Prof. Dr. Jan Wouters. Hieronder een verslag, aangevuld met achtergrondinformatie en enkele kanttekeningen.

download article
34.204.191.31.