PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Mounier en de utopie van de economische democratie
Author(s): BOUCKAERT, Luk
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 10    Issue: 4   Date: december 2000   
Pages: 221-230
DOI: 10.2143/EPN.10.4.504073

Abstract :
Velen vereenzelvigen personalisme met de filosofie van de `derde weg' tussen liberalisme en socialisme, kapitalisme en collectivisme, markt en overheid, individu en gemeenschap. Meer concreet betekende de `derde weg' in de na-oorlogse periode een sterke inzet voor de sociaal gecorrigeerde markteconomie. Dit Rijnlandse model van kapitalisme inspireerde zich natuurlijk niet alleen op het personalisme. Naarmate de welvaartsstaat een heuse technocratische onderneming werd, bood de economische wetenschap een theoretisch en rationeel kader om los van ideologische beschouwingen, op basis van een theorie van het marktfalen, een rationeel overheidsbeleid te voeren. Dit rationeel economisch kader vormt vandaag de theoretische ruggengraat van het beleid. Ideologische verhalen, het personalisme incluis, maken zelden nog het verschil. Het personalisme als politieke doctrine van de `derde weg' heeft blijkbaar zijn dienst gedaan, is gerealiseerd of overbodig geworden. Waarom dan nog een verhaal vertellen over Mounier en de actualiteit van het personalisme? Ik zie op zijn minst twee redenen om Mounier vandaag toch au sérieux te nemen.

download article
3.81.29.254.