PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Colloquium: Liefde, rechtvaardigheid en vergeving
Author(s): DENIER, Yvonne
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 10    Issue: 2   Date: Juli 2000   
Pages: 136-138
DOI: 10.2143/EPN.10.2.504052

Abstract :
In het kader van het convenant tussen de afdelingen ethiek van de KU Leuven en de KU Nijmegen organiseerden prof. Antoon Vandevelde en prof. Paul van Tongeren een interuniversitair colloquium rond het thema Liefde, rechtvaardigheid en vergeving. Het colloquium vond plaats op maandag 15 en dinsdag 16 mei 2000 in de abdij van de Norbertijnen te Postel. Het werd ingericht als een expertcolloquium, d.w.z. de referaten werden vooraf gelezen en enkel de co-referaten ter zitting werden voorgesteld.
Het congres werd geopend door drs. W. Verwoerd van de universiteit van Stellenbosch. Zijn onderzoek is toegespitst op de problematiek van de Zuidafrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie. In het openingsreferaat werden de verschillende aspecten en kritieken in verband met de WVC geschetst onder de hoofding van de thema's `gerechtigheid', `waarheid' en `verzoening'. Deze thema's vertolken niet alleen de inhoudelijke doelstellingen van de commissie maar ook de problematische aspecten van het gebeuren. Aan de orde was de vraag of de WVC gerechtigheid onder de vorm van de rechtmatige vergelding en waarheid onder de vorm van volledige waarheid geen geweld heeft aangedaan. Ook heeft in het kader van het verzoeningsthema het aspect van de gedwongen vergeving veel kritiek weggedragen. In zijn referaat wilde Verwoerd de feitelijke zwakheden van de WVC niet ontkennen. Toch benadrukte hij hiernaast het belang van het plaatsen van dit gebeuren in de juiste context, zodat duidelijk wordt wat men redelijkerwijs wel en niet kan verwachten van zo'n onderneming.

35.175.191.72.