PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Religie en conflict
Author(s): POLLEFEYT, Didier
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 10    Issue: 2   Date: Juli 2000   
Pages: 130-135
DOI: 10.2143/EPN.10.2.504051

Abstract :
In zijn bekende studie Mondiale verantwoordelijkheid ontwikkelde de Zwitserse theoloog Hans Küng de stelling dat er geen wereldvrede kan komen zonder vrede tussen de godsdiensten . Welke rol kunnen religies spelen in internationale conflicten? In de politieke realiteit worden we vaak geconfronteerd met een paradox. Religies en religieuze organisaties kunnen een onvermoede kracht ontwikkelen, niet alleen om conflicten te helpen beëindigen, maar tevens om vergeving en verzoening te bewerkstelligen. Ze kunnen echter ook een hinderpaal vormen voor de vrede, zelfs conflicten uitlokken en in de hand werken. Vooral de monotheïstische religies hebben in de geschiedenis getoond zowel het grootste geweld, als vrede en verzoening te kunnen bewerkstelligen. De vraag die dan rijst, is hoe religies zo vaak bron van geweld kunnen worden, en vooral hoe hun positieve kracht bij conflictoplossing beter kan benut worden . Deze vraagstelling kadert in een meer algemene verschuiving binnen de vredesethiek, vooral sinds de val van de Berlijnse muur, van de problematiek van geweldgebruik en afschrikking tussen ideologische blokken, naar de opdracht van vreedzaam multicultureel samenleven en van verzoening na collectief geweld tussen volkeren en religies.
Christelijke vredesonderzoekers zijn zich scherp bewust van deze biporaliteit van religies. Enerzijds bevatten religies, ook de christelijke traditie, een gewelddadig potentieel. En dit geweld komt niet alleen voort uit de externe binding van God en religie aan één klasse, natie of ras, maar lijkt inherent verbonden aan de openbaringsaanspraken van de religies zelf, meer in het bijzonder hun exclusiviteitspretenties. Anderzijds brengen religies steeds ook een sterke ethische en spirituele boodschap die de liefde voor de naaste opentrekt tot liefde voor de vreemdeling, ja zelfs voor de vijand, en die vraagt om vrede door vergeving en verzoening, tot zevenmaal zeventig maal toe.


34.204.171.108.