PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Verpleegkundige werkomgeving en interprofessionele relatie als voorspeller van professioneel en psychisch welbevinden en kwaliteit van patiëntenzorg in een organisatie voor thuisverpleging
Author(s): C. Cavents , K. Daneels , H. Van Loon , V. Grossi , D. Van heusden , P. Van Bogaert
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 74    Issue: 14-15   Date: 2018   
Pages: 979-988
DOI: 10.2143/TVG.74.14-15.2002642

Abstract :
De complexiteit in de zorgsector is de voorbije jaren sterk toegenomen. Organisaties in volle transitie zijn genoodzaakt de voorwaarden te scheppen zodat zorgverleners hier adaptief mee kunnen omgaan en zich de competenties eigen maken om kwalitatieve en veilige zorg te waarborgen in een evoluerende omgeving. Dit vraagt efficiënte en effectieve teams waarin ook de verpleegkundigen een rol spelen, gesteund door het beleid van de organisatie. In deze studie wordt onderzocht in welke mate het Wit-Gele Kruis van Antwerpen (WGKA), een organisatie voor thuisverpleging, erin slaagt om – in de specifieke context van de thuisverpleging – de verpleegkundigen zodanig te ondersteunen dat voldoende professioneel en psychisch welbevinden en kwaliteit van patiëntenzorg gewaarborgd kan worden. Er werd een cross-sectionele analyse uitgevoerd bij 598 thuisverpleegkundigen en zorgkundigen. De resultaten van dit onderzoek bevestigen de impact van de werkomgeving en het belang van het beleid dat daar bewust mee omgaat. Het WGKA is er – ondanks de decentrale structuur – in geslaagd om een sterke visie naar de verpleegkundigen van de vijftien afdelingen te vertalen. De onderzoeksresultaten tonen aan dat de organisatie als voldoende weerbaar beschouwd kan worden om deze transitie door te maken. De transitie moet erop gericht zijn het primaire zorgproces maximaal te ondersteunen.

Nurse practice environment and interprofessional relations as predictor of professional and personal wellbeing and quality of patient care in a home nursing organization
In the past years, the healthcare setting has become more complex. Organizations in transition have to enable healthcare professionals to cope with this complexity and to adopt the competencies that are needed to guarantee qualitative and safe patient care in a shifting context. Efficient and effective teams are needed, in which also nurses have a role, hereby supported by the organisations’ management. This study examines – in the specific context of professional home nursing – how home nurses perceive the level of support given by the Wit-Gele Kruis van Antwerpen, a home nursing organization, in realizing professional and personal wellbeing and quality of patient care. A cross-sectional study was conducted in a group of 598 home nurses and nursing assistants. The results of this study confirm the impact of the work environment in which home nurses are providing care, and the management being aware of this impact. Despite the decentralized structure of the organization, the Wit-Gele Kruis van Antwerpen has successfully translated the clear vision to the nurses of 15 units. The study results reveal that the organization is resilient enough to undergo this transition, that needs to support the primary care process as much as possible.

34.204.201.220.