this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: De herijking van de katholieke moderniteit
Subtitle: Recente literatuur over het katholieke denken in de twintigste eeuw
Author(s): VAN ERP, Stephan
Journal: Tijdschrift voor Theologie
Volume: 60    Issue: 2   Date: 2020   
Pages: 174-185
DOI: 10.2143/TVT.60.2.3287677

Abstract :
Review article

Download article