this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: De nieuwe abortuswet in Belgpë
Subtitle: Een haast volwaardig recht op zwangerschapsafbreking in de eerste twaalf weken
Author(s): GARRÉ, Patrick
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 29    Issue: 1   Date: maart 2019   
Pages: 37-49
DOI: 10.2143/EPN.29.1.3286588

Abstract :
Deze bijdrage van Patrick Garré sluit aan bij de discussie omtrent de abortuswetgeving. De ‘Wet op de vrijwillige zwangerschapsafbreking’ kwam vorig jaar tot stand en brengt de ‘Basiswet zwangerschapsafbreking’ uit 1990 zogezegd bij de tijd. De auteur evalueert de nieuwe wet en ziet hoe het evenwicht dat in de oorspronkelijke wet gezocht werd tussen de bescherming van het ongeboren leven en de zelfbeschikking van de zwangere vrouw nu niet meer primeert: de zelfbeschikking primeert vandaag. Dit vraagstuk, zo gevoelig als de beslissingen die hierin genomen moeten worden steeds zijn, toont bij uitstek hoe rechtlijnige ethische principes tekort schieten in de praktijk van alledag. Het is eerder het domein van de bezonnenheid en de levenswijsheid.

Download article