this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Het onrecht van een basisinkomen
Author(s): LAUWAERT, Pieter
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 29    Issue: 1   Date: maart 2019   
Pages: 19-36
DOI: 10.2143/EPN.29.1.3286587

Abstract :
Pieter Lauwaert beschouwt in deze bijdrage het basisinkomen waarvoor soms stemmen opgaan als een onrecht. Er schuilt volgens hem veel potentieel in deze voorstellen, vooral als het gaat om de mogelijke waardering voor de talrijke onbezoldigde arbeid die er in de samenleving verricht wordt. Toch is een onvoorwaardelijk basisinkomen volgens hem onrechtvaardig, juist omdat daarmee de erkenning teloor gaat die een basisinkomen zou betekenen voor mensen die zich bijvoorbeeld aan mantelzorg of vrijwilligerswerk wijden. De wederkerige relatie tussen overheid en individu zou centraal moeten staan, niet de zorgplicht van de overheid. Lauwaert bespreekt het model van een basisinkomen volgens Philippe Van Parijs en stelt hier het meer rechtvaardige participatie inkomen dat eerder ook door Anthony Atkinson bepleit werd tegenover.

Download article