this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Een rechtmatige financiering van de sociale zekerheid
Author(s): VAN LANGENDONCK, Jozef
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 29    Issue: 1   Date: maart 2019   
Pages: 3-18
DOI: 10.2143/EPN.29.1.3286586

Abstract :
Jozef Van Langendonck pleit in deze bijdrage voor meer transparantie en rechtvaardigheid in de financiering van de sociale zekerheid. Centraal staat het onderscheid dat men dient te maken tussen het recht op minimale bijstand dat de overheid alle leden van de samenleving verschuldigd is en de verzekering die werknemers onderling afsluiten. Die verzekering garandeert de werknemers een inkomen boven het sociale minimum in het geval dat het inkomen door ziekte of ouderdom zou wegvallen. De overheid heeft in beide gevallen een andere verantwoordelijkheid op te nemen, en zou de financiering van beide takken van de sociale zekerheid ook helder moeten scheiden. Vandaag loopt de financiering van de beide takken nogal eens door elkaar en wordt geld uit de algemene belastingmiddelen gebruikt om tekorten in verzekeringen bij te passen, terwijl de minimumvoorziening soms weer uit bijdragen betaald wordt. Van Langendonck geeft ook aan dat het financieel gezien globaal om een nul-operatie zou gaan mocht de financiering wel louter uit de geƫigende middelen geschiede. Het zou een woud aan uitzonderingen en bijzondere wetgeving echter overbodig maken, en in die zin de rechtvaardigheid ook ten goede komen.

Download article