PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Twee gezichten van het liberalisme
Subtitle: Over de nieuwe religieuze intolerantie
Author(s): DEWEER, Dries
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 28    Issue: 1   Date: maart 2018   
Pages: 37-45
DOI: 10.2143/EPN.28.1.3285147

Abstract :
Dries Deweer gaat naar aanleiding van enkele recente actuele voorbeelden in op een verwarring in het liberale discours waar het de waarden van onze vrije, westerse samenleving betreft. Uit zijn analyse blijkt dat er minstens twee tradities te onderscheiden zijn: een die onze rechtsstaat en democratische structuur wil verdedigen, en een andere die eerder focust op onze manier van leven. De eerste vraagt aan nieuwkomers om zich te houden aan de wetten van het land, de tweede om zich aan te passen aan onze gebruiken. Wie in deze laatste visie de hand van een ambtenaar weigert, hoeft in principe niet geholpen te worden aan het loket.

download article
18.205.60.226.